Chính sách môi trường công ty

9/12/2019 11:07:42 AM / Đăng bởi Sài gòn phú thọ / (0) Bình luận

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

 

  1. Duy trì CSMT phù hợp với bối cảnh, nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách để đạt được các MTMT, đề án bảo vệ môi trường, để công ty luôn xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là đơn vị đi đầu về phát triển bền vững.
  2. Mọi thành viên trong công ty thấu hiểu CSMT để :
  1. Đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ luật định, chế định, các yêu cầu của các bên quan tâm liên quan đến  lĩnh vực bảo vệ môi trường;
  2. Tiết kiệm sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng các giải pháp quản lý chi phí sản xuất trên cơ sở ĐMKTKT hợp lý, giảm thiểu xả thải, xử lý chất thải khoa học, đúng luật, ngăn ngừa nhiễm chéo và các tác động bất lợi của các chất thải thải ra trong quá trình sản xuất bia các loại ;
  3. Phát triển sản xuất đi đôi với việc quản lý rủi ro thuộc lĩnh vực môi trường;
  4. Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực thích hợp để ứng phó với các tình huống khẩn cấp do thời tiết biến đổi cực đoan (mưa /gió/bão / lụt…).  
  1. Thường xuyên cải tiến tính hiệu lực của HTQLMT trên cơ sở xác định bối cảnh, nhận diện cơ hội, thách thức và xem xét, đánh giá định kỳ HTQL .

 

 

Phú Thọ, ngày 02 tháng 05 năm 2018

 

Giám đốc Công ty

 

Đã ký

 

Bùi Văn Thiềng

Gửi bình luận: